DAC7 - E-commerce - okładka

DAC7 – co zmienia dyrektywa dla e-commerce?

Od 1 lipca 2024 roku w Polsce zacznie obowiązywać unijna dyrektywa DAC7, odnosząca się do sprzedawców oferujących swoje produkty na platformach internetowych. Z naszego artykułu dowiesz się, czego dokładnie dotyczy unijny przepis.

Czym jest dyrektywa DAC7?

Dyrektywa DAC7 (Rada (UE) 2021/514 z 22 marca 2021 r., zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE dotyczącą współpracy administracyjnej w zakresie opodatkowania) jest kolejnym krokiem w rozwijaniu przepisów dotyczących współpracy administracyjnej między krajami Unii Europejskiej. Wprowadza nowe obowiązki sprawozdawcze oraz rozszerza zakres międzynarodowej wymiany informacji podatkowych.

Przepisy dyrektywy DAC7 mają na celu umożliwienie krajowym organom podatkowym gromadzenie informacji o transakcjach dokonywanych za pośrednictwem platform cyfrowych. Obejmują one zarówno operatorów platform z krajów Unii Europejskiej, jak i spoza niej.

Kogo i czego dotyczy dyrektywa DAC7?

Nowy przepis unijny wprowadza dodatkowe regulacje dla platform internetowych, które umożliwiają transakcje sprzedaży towarów, świadczenia usług, udostępniania środków transportu oraz nieruchomości. W efekcie przepisy obejmą m.in. takie serwisy jak Allegro, Booking czy OLX.

Nowe regulacje, które zaczną obowiązywać od lipca, będą obejmowały m.in.:

– gromadzenie i weryfikację przez platformy internetowe danych o sprzedawcach,
– ujednolicenie raportowania informacji o sprzedawcach internetowych organom podatkowym w państwach UE,
– coroczne raportowanie przez operatorów platform internetowych wyszczególnionych informacji do KAS,
– automatyczną wymianę informacji między organami podatkowymi państw UE.

Według Ministerstwa Finansów, celem dyrektywy jest zwiększenie dostępności danych dla administracji podatkowych, co ma prowadzić do wyeliminowania uchylania się od opodatkowania w przypadku sprzedaży internetowej. Ponadto regulacje mają na celu przywrócenie równej konkurencji między sprzedawcami internetowymi a stacjonarnymi oraz między podmiotami uczciwymi a uchylającymi się od płatności podatków.

Co istotne, przepisy nie będą dotyczyły drobnych i okazjonalnych sprzedawców, czyli tych, którzy dokonali w ciągu roku mniej niż 30 transakcji sprzedażowych lub wartość transakcji nie przekroczyła 2 tysięcy euro.

Takie podmioty nie będą obciążone dodatkowymi obowiązkami.

Jakie dane powinny zbierać platformy?

Zgodnie z projektem ustawy, informacje o sprzedawcach powinny zawierać przede wszystkim:

– kwotę łącznego wynagrodzenia wypłaconego lub uznanego w każdym kwartale okresu sprawozdawczego,
– liczbę stosownych czynności, za które wynagrodzenie to zostało wypłacone lub uznane,

a także m.in. dane o sprzedawcach takie jak:

– imię i nazwisko/firma,
– adres,
– TIN (numer identyfikacji podatkowej) – np. NIP lub PESEL,
– data urodzenia/numer we właściwym rejestrze gospodarczym.

W przypadkach, gdy platforma ułatwia sprzedawcom najem nieruchomości, konieczne będzie także podanie takich informacji jak numery ksiąg wieczystych oraz liczba dni, przez które nieruchomości były udostępniane w danym okresie sprawozdawczym.

Własny sklep internetowy

Sprzedawałeś/aś do tej pory na platformach takich jak Allegro, Vinted czy OLX? Wprowadzenie dyrektywy DAC7 znacząco zmienia Twoją sytuację? Chcesz zacząć sprzedawać samodzielnie? Skontaktuj się z nami, a wspólnie stworzymy Twój własny sklep internetowy!

Sprawdź również