Słowniczek marketingowy Z

Słownik marketingowy Z

Zgłoszenia spam – liczba zgłoszeń dotyczących działalności danej firmy. Ma wpływ na reputację marki.

Złoty krąg – oscyluje wokół 3 pytań: Co – obszar, jakim znajduje się firma, Jak – sposób, w jaki realizujemy działania; różnice z konkurencją, Dlaczego – prezentowanie wartości, które przyświecają firmie (emocjonalne aspekty).

Zasięg – liczba osób, na ekranach których wyświetliły się treści pochodzące z Twojej strony lub jej dotyczące.

Zasięg ograniczony – definiuje liczbę osób, które zobaczyły konkretną treść bez wsparcia płatnego.

Zasięg płatny – jest to liczba wyświetleń strony oraz jej treści, które są efektem płatnych działań promocyjnych (reklam).

Zasięg wirusowy – jest to liczba wyświetleń strony oraz jej treści, które są wynikiem aktywności innych użytkowników. Informacje o zasięgu wirusowym dostępne są jedynie z poziomu panelu w Sotrenderze; nie znajdują się natomiast w statystykach Facebooka.

Zasięg inkrementalny – dodatkowy wygenerowany np. w sieci.

Sprawdź nasz słownik W!

Sprawdź również
Słowniczek marketingowy Z

Słownik marketingowy Z

Zgłoszenia spam – liczba zgłoszeń dotyczących działalności danej firmy. Ma wpływ na reputację marki. Złoty krąg – oscyluje wokół 3 pytań: Co – obszar, jakim

Czytaj więcej »