Słownik marketingowy U

Słownik marketingowy U

UGC – (czyli: User Generated Content) – treści (wpisy, zdjęcia, wideo itp.) tworzone przez użytkowników serwisu, platformy itp.

Unique User/Unique Visitor (UU/UV) – unikalny użytkownik. Określa liczbę cookies (ciasteczek), które w danym okresie zarejestrowano na witrynie.

Usability – skuteczność, wydajność i satysfakcja użytkownika. To własność produktów decydująca o ich wartości użytkowej i dotyczy tego, jak łatwo, skutecznie i satysfakcjonująco produkt powinien działać.

User Experience – to pojęcie szersze niż usability. Skupia się na tym, jakie doświadczenie płynie z użytkowania produktu, a jednym z obszarów User Experience jest użyteczność produktów.

UR – Unsubscription rate/churn rate – określa % osób, które wypisały się po wysyłce komunikatu (ilość wypisów, maile dostarczone*100%).

Ukryty tekst – ukrywanie linków, treści lub innych elementów w kodzie witryny (np. Biały tekst na białym tle, mała czcionka) (Zob.: Black Hat SEO).

Up-selling – strategia polegająca na przekonaniu klienta do zakupu droższych produktów, w wyższym standardzie lub większą liczbą funkcji, aby zwiększyć wartość jego koszyka.

User / użytkownik – użytkownicy (UU), którzy mieli przynajmniej jedną sesję.

Utwór – w rozumieniu ustawy jest każdy efekt twórczej działalności o indywidualnym charakterze, bez względu na sposób jego utrwalenia (projekt strony internetowej, projekt architektoniczny, utwór muzyczny, grafika, wpis na blogu czy nawet unikalny zbiór linków lub projekt choreograficzny). Ochrona prawa przysługuje każdemu twórcy nawet jeśli utwór jest nieukończony i niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności, czy też wartości artystycznej. Wyjątkiem są m.in. proste informacje prasowe i dokumenty urzędowe, które nie podlegają ochronie prawa autorskiego.

Utwory zależne – to opracowania cudzego utworu, np. tłumaczenia i adaptacje powstałe w oparciu o oryginały. Objęte są one standardową ochroną prawa autorskiego, przy czym korzystanie z opracowania zależy od zgody twórcy utworu pierwotnego.

Umowa o przeniesieniu praw autorskich – na mocy tej umowy autor przenosi autorskie prawa majątkowe na nabywcę. W praktyce nabywca kontroluje sposób wykorzystania utworu oraz może czerpać z niego korzyści na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w umowie. Umowa ta wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowa licencyjna – na jej mocy twórca udziela zezwolenia na wykorzystanie utworu w określony w umowie sposób, jednak nie zbywa przysługujących mu praw majątkowych. Wyróżnia się dwa rodzaje umów licencyjnych: umowa licencyjna wyłączna (zastrzega wyłączność korzystania z utworu w określony sposób). Umowa licencyjna dla swojej ważności wymaga zachowania formy pisemnej, przy czym w zależności od okresu, na jaki została zawarta, może być wypowiedziana.

USP (ang. Unique Selling Proposition) – unikatowa propozycja sprzedaży; wartość lub cecha wyróżniająca dany produkt na tle konkurencji.

UX (ang. User Experience) – doświadczenie użytkownika – całość wrażeń i subiektywne doświadczenie użytkownika, jakie towarzyszy mu podczas korzystania z produktu czy usługi, określenie najczęściej używane jest w odniesieniu do programów, aplikacji, serwisów i sklepów internetowych.

Sprawdź nasz słownik T!

Sprawdź również
Słownik marketingowy P

Słownik marketingowy P

Placement – miejsce w serwisie www, gdzie emitowana jest reklama reklamodawcy. (np. Kobieta.gazeta.pl) Persona – przedstawiciel, reprezentant Twojej grupy docelowej. Wirtualna postać posiadająca określone cechy

Czytaj więcej »
Nowości w Social Mediach okładka

Nowości w Social Mediach

Social Media nieustannie się rozwijają, a platformy walczą o najwyższe miejsca w rankingu popularności i użyteczności. Jakich zmian możemy spodziewać się w najbliższym czasie i

Czytaj więcej »