Słownik marketingowy H

Słownik marketingowy H

Słownik marketingowy HHP (SG) – Home Page/Strona główna serwisu.

Hosting – udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerowni. Z punktu widzenia dostawcy takich usług polega to głównie na dbaniu o stałe, poprawne działanie dysków i połączenie serwera z Internetem.

HTTP – jeden z protokołów stosowanych w sieci WWW. Protokół HTTP określa, w jaki sposób dane są formatowane i przesyłane oraz akie akcje powinny podjąć serwery lub wyszukiwarki w odpowiedzi na różne komendy [HTTPS – połączenie szyfrowane, np. podczas logowania na konto w banku].

HTML – (hypertext markup language) – zestaw kodów zwanych znacznikami znaczników w pliku tekstowym, które określają, jakie informacje są pobierane i jak są renderowane przez przeglądarkę. Przeglądarki otrzymują strony html z internetu i wykorzystują te informacje do wyświetlania tekstu, grafiki, linków i innych elementów, zgodnie z zamierzeniami twórcy witryny.

Hashtag # – wyrażenie poprzedzone symbolem #, będące formą znacznika umożliwiającego grupowanie wiadomości na platformach Facebook, Twitter, Instagram. Użytkownik ma możliwość wyszukiwania materiałów, w których zawarto dany hashtag (polskie znaki? To zależy + duże litery na początku każdego wyrazu).

HbbtV – (Hybrid Broadcast Broadband TV) – to standard telewizji hybrydowej łączący  w sobie typową emisję sygnałów telewizyjnych wraz z multimedialnymi treściami dostarczanymi do telewizora przez szerokopasmowy internet (TVP, Polsat, TVN). Pozwala na dołączenie do kanału telewizyjnego interaktywnej aplikacji, która rozszerzenie funkcjonalność danego kanału (wyświetlanie zwiastunów (trailerów), głosowania).

HERO – model budowania komunikacji na YouTube, treści na kanale mają robić efekt “wow”, być spektakularne, są rzadko umieszczane.

HUB – model budowania komunikacji na YouTube, kanał skupia społeczność, a celem marki jest regularne dostarczenie ciekawych treści.

Help – model budowania komunikacji na YouTube, dostarczenie użytkownikom inspiracji, prostych rozwiązań, odpowiedzi na pytania .

Heatmap – graficzna reprezentacja interakcji użytkowników z witryną. Heatmapping służy do śledzenia miejsca, w którym użytkownicy klikają stronę, sposobu przewijania i najechania kursorem myszy. Heatmap służy do gromadzenia danych o zachowaniach użytkowników, aby pomóc w optymalizacji internetowej.

Sprawdź nasz słownik G!

Sprawdź również